เยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับพล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับพล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Friday, Oct 10, 2014

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและคณะกรรมการเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับพล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

泰国警察总署署长颂育•奔攀曼警上将与泰国华人青年商会会长李桂雄合影
泰国警察总署署长颂育•奔攀曼警上将与泰国华人青年商会会长李桂雄合影

泰国警察总署署长颂育•奔攀曼警上将与泰国华人青年商会副会长陈玉宝合影
泰国警察总署署长颂育•奔攀曼警上将与泰国华人青年商会副会长陈玉宝合影

泰国华人青年商会会长李桂雄率同仁祝贺颂育•奔攀曼警上将荣任泰国警察总署署长
泰国华人青年商会会长李桂雄率同仁祝贺颂育•奔攀曼警上将荣任泰国警察总署署长

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีนและคณะกรรมการ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่าน พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจงประสบแต่ความสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาสมบูรณ์ในกำลังกายและกำลังใจเพื่อนำพาสันติสุขให้ประเทศชาติต่อไป


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Related Articles: (5)